Samen school maken

School maak je niet alleen. Daar zijn heel wat partners bij betrokken, waar wij graag naar luisteren.

Wij hebben daartoe verschillende inspraakorganen. Samen maken we de schoolomgeving.

Leerlingenraad

Leerlingen weten beter dan geen ander wat ze anders zouden willen op school. Wij vinden onze leerlingenraad daarom erg belangrijk en houden graag rekening met hun wensen om de dagelijkse werking te verbeteren.
Daarnaast zien wij de leerlingenraad als een fijne oefenschool voor onze kinderen. Ze leren wat democratie is en trainen zich in overleggen en compromissen sluiten.


Straks als we oud zijn, grijs of kaal dan hoop ik te kunnen zeggen: Wat waren wij een prachtig verhaal.Denktank

Niet alleen is er in onze school een fantastische ploeg leerkrachten, directie en ondersteunend personeel aan de slag, maar ook ouders zijn op deze school betrokken bij activiteiten.

Een aantal keren per schooljaar worden de ouders uitgenodigd om over bepaalde thema’s mee na te denken.

Schoolraad

De schoolraad is een officieel overlegorgaan, dat om de vier jaar verkozen wordt. Elke schoolraad bestaat uit drie personeelsleden, drie ouders, twee vertegenwoordigers uit de nabijheid van de school en de directeur.

Onze schoolraad adviseert de directeur omtrent welzijn en veiligheid, schoolorganisatie en financiƫle beslissingen. De schoolraad volgt m.a.w. het dagelijks leven van het gehele schoolgebeuren op.


Onze werking