Onze visie

We streven ernaar dat alle kinderen zo goed mogelijke leerresultaten behalen.

Dit doen we door in te spelen op hun talenten en eventuele tekorten. We trachten hierbij het doorzettingsvermogen van de kinderen te stimuleren met bijzondere aandacht voor kennis, vaardigheden, leerstrategie├źn en creativiteit.

Dat leren lukt als het kind zich goed voelt en regelmatig succes ervaart. Daarom houden we zeer veel rekening met het welbevinden van de kinderen, zodat ze betrokken kunnen leren met moderne onderwijsmiddelen en fijn leren omgaan met elkaar door elkaars sociale talenten te ontwikkelen.

Als school bieden wij een totaalpakket zodat ouders het makkelijk hebben.

Samen groeien in eigenheid

  • Warme school

welbevinden - samenwerking met ouders en externen - inloopmomenten
peermediation - kleinschaligheid - leerlingenraad

  • Talentontwikkeling

Talentgerichte kijk - zelfkennis - portfolio/groeirapport
inzetten van talenten - talenten in groei zetten

  • Eigentijds onderwijs

sporenonderwijs - rijke contexten - klasoverschrijdend werken
leerkracht als coach - iedereen in groei
eigenaarschap - digi gebruik


Als iets niet lukt, heb je niet gefaald maar geleerd.
Onze werking