Schoolteam

School maken doe je niet alleen. Wij zijn er met een heel team om jouw kind optimaal tot ontplooiing te laten komen. We stellen onze medewerkers graag aan je voor.

DIRECTIE EN SECRETARIAATSMEDEWERKERS

Directeur Dunya Renders
Secretariaat Lindsay Bruynseels

ONZE KLEUTERSCHOOL

Jongste kleuters juf Debbie Hellebuyck
juf Laurien Verboven
Meester Johan De Kock
Oudste kleuters juf Nele Reynders
juf Sofie Habex
juf Dorien Geyskens
juf Anouck Volders
Kinderverzorging Peggy Goossens
LO leerkracht meester Thomas Thys
Ondersteuning kleuterschool Juf Carine Michiels

ONZE LAGERE SCHOOL

Team 1 juf Sandy Martins dos Reis
juf Claudia Janssens
juf Nathalie Schaffers
Team 2 juf Laurien Wouters
juf Veerle Danckaert
juf Caroline Deferme
Team 3 juf Els Vanschoenbeek
juf Tinneke Bervoets
Teamcoaches juf Kim Busselen
juf Kim Custers
juf Volders Anouck
Lichamelijke opvoeding meester Thomas Thys
Islam meester Arfala Omar
Protestantse godsdienst juf Carla Van Dijk
Niet confessionele zedenleer juf Wendy Janssens
juf Sarah Szpyt
Katholieke godsdienst meester Kevin Martens

ONZE MEDEWERKERS

Zorg juf Kim Custers 011 42 28 82
juf Anouck Volders 011 42 28 82
juf Kim Busselen 011 42 28 82

MVD PERSONEEL

ISS-poetsfirma

CLB-centrum voor leerlingenbegeleiding

Mocht je vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van je kind, dan kan je altijd contact opnemen met de leerkracht of de zorgcoördinator op school. Als er extra ondersteuning of advies nodig is, kunnen wij op elk moment het CLB inschakelen.

Het CLB werkt vooral rond de volgende 4 gebieden:

 • Problemen met lezen, schrijven of leren, bijvoorbeeld met het maken van je huiswerk.
 • Vragen over welke studie je best zou kiezen en welke richtingen je later kan volgen.
 • Vragen over pesten, spijbelen, stress, faalangst, …
 • Het CLB geeft inentingen, spoort groeistoornissen op, werkt rond overgewicht en druggebruik, …

Het kan gebeuren dat het CLB zelf contact opneemt op vraag van de school. Je kan ook rechtstreeks naar het CLB gaan mocht je vragen hebben.

CLB Limburg-Noord Adite
Speelpleinstraat 79A
3920 Lommel
Tel. 011 34 61 61
lommel@clblimburgnoordadite.be

Een dag op onze school

Schooltijden

Kleuteronderwijs

Dagen Voormiddag Namiddag
Maandag 08.55u - 12.30u 13.30u - 15.30u
Dinsdag 08.55u - 12.30u 13.30u - 15.30u
Woensdag 08.55u - 12.05u -
Donderdag 08.55u - 12.30u 13.30u - 15.30u
Vrijdag 08.55u - 12.30u 13.30u - 15.30u

Lager onderwijs

Dagen Voormiddag Namiddag
Maandag 08.55u - 12.30u 13.30u - 15.30u
Dinsdag 08.55u - 12.30u 13.30u - 15.30u
Woensdag 08.55u - 12.05u -
Donderdag 08.55u - 12.30u 13.30u - 15.30u
Vrijdag 08.55u - 12.30u 13.30u - 15.30u

Middagpauze

Op onze school kunnen onze leerlingen hun lekkere thuisgemaakte boterhammen eten. Op school wordt enkel water gedronken.
Als je kind naar huis mag tijdens de middagpauze, vul je in het begin van het schooljaar een document in, waarin je de toelating geeft. Leerlingen die geen schriftelijke toestemming hebben, blijven tijdens de middagpauze.

Huiswerk

Huiswerk is een middel om het zelfstandig leren werken te bevorderen. Het is daarbij belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor het huiswerk bij het kind ligt en het kind zelfstandig zijn huiswerk maakt. Zo oefent een kind verschillende vaardigheden.

Door het huiswerk worden de ouders daarnaast ook betrokken bij het schoolgebeuren. Voor de motivatie van kinderen is het erg belangrijk dat ouders interesse tonen in het schoolse leven van hun kind.

Het huiswerk in de lagere school

 • Eerste leerjaar: lezen en inoefenen van de geziene leerstof
  De letters, woordjes en de splitsingen worden dagelijks geoefend.
 • Tweede en derde leerjaar: inoefenen van de geziene leerstof of het maken van
  een opdracht
  Op woensdag en tijdens het weekend krijgen de kinderen geen huiswerk.
 • Vierde leerjaar: leren leren en plannen op korte termijn
  Op woensdag en vrijdag krijgen de kinderen geen huiswerk.
 • Vijfde en zesde leerjaar: leren leren en plannen op langere termijn

Wat verwachten wij van de ouders?

 • Goede omstandigheden waarin het huiswerk kan gemaakt worden.
 • Een positieve ingesteldheid en het kind aansporen tot verzorgd werken.
 • Opvolgen of het huiswerk gemaakt is.
 • In geval van problemen, signaleren aan de leerkracht.
 • Al eens een les overhoren.

Huiswerkklas

In onze school beslissen de leerkrachten welke kinderen nood hebben aan een huiswerkklas. Deze kinderen mogen gratis naar de huiswerkklas komen. Ook als je kind naar deze huiswerkklas komt, verwachten we dat de ouders mee opvolgen of de kinderen in orde zijn voor de volgende dag.

De huiswerkklas is als volgt gepland op dinsdag en/of donderdag

 • van 15.30u - 16.30u

De kinderen die deelnemen aan de huiswerkklas, blijven tot het einde van de aangegeven tijd in de klas. De leerkrachten van dienst zullen de leerlingen tot aan de opvang of poort begeleiden.

Enkele praktische afspraken

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid

Wanneer je kind niet aanwezig kan zijn op school verwittig je ‘s morgens de school telefonisch. Voor alle kinderen in de lagere school en alle kinderen ouder dan 5 jaar dienen de afwezigheden gewettigd te worden.

Als ouder mag je zelf vier keer per schooljaar een ziektebriefje schrijven. De school voorziet hiervoor vier voorgedrukte briefjes, de zogenaamde z-briefjes. Zo’n z-briefje kan alleen als je kind maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is. Is je kind vaker of langer ziek? Dan heeft hij of zij een medisch attest van een dokter nodig. Je mag de briefjes aan de school bezorgen zodra je kind weer naar school komt. Moet je kind langer dan tien dagen thuis blijven, dan moet je het doktersattest onmiddellijk aan de school bezorgen.

Er zijn ook situaties denkbaar waarin je kind om andere redenen dan ziekte afwezig zal zijn op school. Denk bijvoorbeeld aan een begrafenis of een huwelijk van een naast familielid. In zulke gevallen bespreek je de afwezigheid vooraf met de directeur, die dan beslist of hij/zij toestemming kan geven voor de afwezigheid.

Een leerling mag niet afwezig blijven om op vakantie te vertrekken, om naar een evenement te gaan en ook niet omdat (een van) de ouder(s) ziek is.

Het weer

Omdat onze leerlingen tijdens de pauzes zoveel mogelijk naar buiten gaan is het belangrijk dat je kind zich juist kleedt in functie van het weer. Je kan samen met je kind naar het weerbericht kijken of luisteren.

Enkele tips:
Als de school een buitenactiviteit plant bij mooi weer, bescherm je je kind best tegen (mogelijke) zon. Voorzie daarom een petje, zonnebrandolie en eventueel een zonnebril. Wanneer er regen voorspeld wordt draagt je kind best een jas die de nodige bescherming biedt tegen de regen en aangepaste schoenen.

Leren buiten de school

Tweejaarlijks wordt er voor Team 2 en Team 3 een meerdaagse uitstap georganiseerd. Hiervoor vragen we een schriftelijke toestemming. Bij de daguitstappen, voorzien we, dat alle kinderen steeds meegaan.

Briefwisseling

Als school krijgen wij geregeld de vraag van externe partners om informatie mee te geven aan de leerlingen. Wij willen deze informatie niet achterhouden voor de ouders van onze leerlingen. U kan al deze informatie terugvinden op Smartschool - Intradesk - Flyers.

We willen er graag op wijzen dat de school niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze informatie. Op onze eigen communicatie vind je steeds het schoollogo terug. Uiteraard zijn we dan wel verantwoordelijk voor alle inhoud.

Wij communiceren bij voorkeur via Smartschool met de ouders. Ouders die geen computer hebben, kunnen steeds een papieren versie ontvangen van alle brieven, brochures e.d.

Verkeersveiligheid

Onze school, veilig en gezond!

Voor de veiligheid van de kinderen, vragen wij te letten op volgende punten:

 • Houd de toegangspoort vrij.
 • Parkeer nooit op het fietspad.
 • Houd de bus parking vrij.
 • Ouders die hun kinderen met de auto brengen, parkeren dicht bij de schooluitgang. Vandaar kan het
  kind te voet naar de school gebracht worden.
 • Na de school worden de kinderen door de leerkracht tot aan de juiste schoolpoort begeleid.

De kinderen worden daar opgewacht door hun (groot)ouders. Kijk goed uit bij het vertrek, want
kinderen reageren soms onvoorspelbaar in het verkeer.

 • Onze leerkrachten (ook gemachtigde opzichters) begeleiden de leerlingen die zelfstandig naar huis
  stappen/fietsen tot voorbij het eerste kruispunt.
 • Wijs je kind (te voet of per fiets) de veiligste weg naar school en naar huis. Fiets een paar keer met
  hem/haar mee en wijs op de eventuele moeilijkheden en gevaren. Toon je kind waar hij of zij het best
  wandelt of fietst en wijs ook de veiligste oversteekplaats aan.
 • Zorg dat de fiets altijd in orde is. Onze school is voorzien van een fietsenstalling.

Sport op school

Op onze school willen we aandacht besteden aan sport. Twee maal per week krijgt je kleuter turnen. Graag willen wij je vragen om op die dagen je kind gemakkelijke kledij aan te doen.

Tijdens het sporten in de lagere school dragen jongens en meisjes dezelfde kledij

 • Korte blauwe of zwarte broek
 • School T-shirt (aan te kopen in de school)
 • Witte sokken en turnpantoffels

Alles wordt opgeborgen in een stoffen turnzak, voorzien van naam, voornaam en klas van je kind.
Vanaf de derde kleuterklas gaan de kinderen ook zwemmen. Bij de start van het schooljaar ontvang je de zwemkalender. Sport behoort tot de gewone en verplichte leerinhouden van een basisschool. Iedereen doet dus altijd mee. Het kan gebeuren dat een leerling niet mag deelnemen aan de sport- en/of zwemlessen om medische redenen. In dat geval hebben we een doktersattest nodig.

Verjaardagen

Het vieren van een verjaardag is een feest! Als een kind jarig is, vieren we dat in de school. De jarige staat in de belangstelling, iedereen zingt en de jarige kleuters krijgen een kroon. Wij vragen beleefd om niet te trakteren op school. Traktaties bewaren we voor thuis. Ook bij een geboorte vragen we om niet te trakteren.

GSM op school

De leerlingen mogen in de klas en op het schooldomein geen gebruik maken van GSM en andere apparaten.

Mocht een leerling toch zijn GSM in de klas gebruiken, dan zal de leerkracht de GSM tot op het einde van de schooltijd (van de voormiddag/namiddag) in bewaring houden.

Indien de leerling weigert zijn GSM te overhandigen zal er een tuchtprocedure worden opgestart of wordt de leerling tijdelijk uit de klas verwijderd. De leerlingen, ouders of derden mogen niet in de klas of op het schooldomein filmen of foto’s nemen, tenzij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht of directie wordt verleend.

Gescheiden ouders

Bij niet-samenwonende of gescheiden ouders worden alle documenten via het kind bezorgd aan de ouder of de persoon die het hoederecht heeft. Wij verwachten dat beide ouders de documenten ter inzage aan elkaar doorgeven. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de school een regeling treffen in samenspraak met de ouders.

Via Smartschool kunnen beide ouders steeds op de hoogte gehouden worden. Wens je bij co-ouderschap een opsplitsing in twee verschillende rekeningen (opvang…) bespreek dit dan op voorhand met de school.

Verzekering

Je kind is verzekerd door de school voor ongevallen die gebeuren op school, tijdens schoolactiviteiten en uitstappen, of op weg naar school en naar huis. De verzekering geldt niet voor stoffelijke schade, zoals beschadiging van kleding, pennenzak, …

Wat te doen bij een ongeval?

De school brengt je op de hoogte van het ongeval en bezorgt je de nodige documenten. Het secretariaat volgt de verdere procedure op. Soms gebeurt het dat er overdag een ongeval gebeurt waar niet meteen een dokterstussenkomst nodig blijkt.

Mocht ‘s avonds blijken dat je kind toch naar de dokter moet, dan meld je dat ‘s anderendaags aan de secretariaatsmedewerker die de verdere procedure opstart.

Medicatie op school

Onze school mag geen medicijnen geven aan kinderen. Het is dus aangeraden om medicijnen zoveel mogelijk thuis te nemen.

Als het toch nodig zou zijn om medicatie op school te nemen, dan kan dit onder de volgende voorwaarden:

 • De dokter vult een attest in waarop bevestigd wordt dat de leerling medicijnen op school moet nemen.

Het blanco attest kan je afhalen op het secretariaat of afprinten via Intradesk op Smartschool. Je kan het best meenemen bij elk doktersbezoek.

 • De medicijnen worden samen met het attest van de dokter aan de leerkracht gegeven.

Wanneer je kind op school ziek of onwel wordt, nemen wij altijd contact op met de ouders of indien zij niet bereikbaar zijn met een andere verantwoordelijke (oma, opa, …). Het is best dat in dat geval je kind zo snel mogelijk opgehaald wordt op school.

Bij dringende gevallen bellen wij de hulpdiensten rechtstreeks.

Schoolonkosten en facturatie

Onze school heeft duidelijke afspraken in verband met schoolkosten en de manier waarop de schoolfacturen betaald worden.

Voor het basisonderwijs geldt de maximumfactuur. De wetgever onderscheidt twee elementen:

De scherpe maximumfactuur

 • Dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor andere buitenschoolse activiteiten waaraan
  de klas deelneemt. Dat kan een bezoek aan een tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling zijn,
  workshops, sportactiviteiten tijdens de schooluren of uitstappen in het kader van een project. Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie.
 • De leerlingen van het 6de leerjaar gaan gratis schoolzwemmen.
 • Voor de scherpe maximumfactuur worden verschillende bedragen vastgelegd, die elk schooljaar
  geïndexeerd worden.

Per activiteit wordt een aanwezigheidslijst ingevuld door de betrokken leerkracht met daarop de
datum, de activiteit, de kostprijs en de leerlingen die deelgenomen hebben. Deze worden op het
secretariaat binnen gebracht. Op basis van deze lijsten zal de factuur per maand gemaakt worden.
Dit maakt dat de kinderen voor de uitstappen geen cash geld meer moeten meebrengen naar school.
Kinderen die afwezig zijn met een doktersbriefje moeten de uitstap niet betalen als de school of
andere leerlingen hiervoor ook geen kosten hebben.

De minder scherpe maximumfactuur:

Dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Voor meerdaagse uitstappen mag voor kleuters geen bijdrage gevraagd worden aan de ouders. In de lagere school mag de totaalprijs voor de zes leerjaren van de lagere school tezamen niet hoger liggen dan € 480,- voor bos-, zee- en sportklassen.
Er zijn ook diensten die de school vrijblijvend aanbiedt. We denken hierbij aan tijdschriften… De kostprijs die de school hiervoor aanrekent, moet in verhouding staan tot de geleverde prestaties.

Tijdschriften, abonnementen, vakantieblaadjes,… kan u vrijblijvend bestellen via de school. Hiervoor kan u het bestelformulier samen met het geld aan de klasleerkracht of op het secretariaat bezorgen.

De opvang werkt met een scanner. Maandelijks ontvang u hiervan een factuur.

Studietoelage

Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat financiële drempels dat recht niet in de weg staan.

De Vlaamse overheid voorziet een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toelage. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je vanaf de kleuterschool een toelage krijgen. Heel wat gezinnen missen deze toelage, omdat ze ervan uitgaan dat ze er geen recht op hebben. Nochtans kom je vlugger in aanmerking dan je denkt. Bij twijfel kan je de aanvraag best indienen.
Je dient je aanvraag best bij het begin van het schooljaar in. Hoe eerder je je aanvraag volledig indient, hoe eerder je je toelage krijgt uitbetaald. Je vraagt de studietoelage aan uiterlijk voor het einde van het schooljaar.
Aanvragen die je na die datum indient, worden niet meer onderzocht.

Meer informatie en de aanvraagformulieren vind je via www.studietoelagen.be of via het secretariaat van de school.

Levensbeschouwelijke vakken

In onze school, die pluralistisch ingesteld is en respect betoont voor alle levensbeschouwingen, kunnen de kinderen vanaf het eerste leerjaar een keuze maken tussen de levensbeschouwelijke vakken.

In onze school kan je kiezen uit de volgende levensbeschouwelijke vakken:

 • Anglicaanse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Israëlitische godsdienst
 • Niet-confessionele zedenleer
 • Orthodoxe godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Rooms-Katholieke godsdienst

Kinderen kunnen op verzoek van hun ouders vrijgesteld worden van levensbeschouwelijke vakken. Dit moet door de ouders officieel aangevraagd en gemotiveerd worden. Kinderen uit het eerste leerjaar en nieuwe kinderen van de lagere school maken voor het eerst een keuze en vullen daartoe een document in. Dit document wordt op het einde van het schooljaar meegegeven.

Wie hetzelfde levensbeschouwelijk vak als het vorig schooljaar volgt, hoeft niets te doen. Indien je de keuze van levensbeschouwelijk vak wil veranderen, dan moet dit gebeuren voor 30/06 van het vorige schooljaar.

Hiertoe vul je een speciaal aanvraagformulier in dat je kan verkrijgen via het secretariaat.